Δερματοχειρουργική

Ο σύγχρονος Δερματολόγος, σαν ειδικός ιατρός που γνωρίζει το δέρμα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, είναι εκπαιδευμένος να αντιμετωπίζει και χειρουργικά όταν χρειαστεί, προβλήματα που εμφανίζονται στο δέρμα.